1. I.  Phạm vi sử dụng thông tin

Good Morning thu thập Thông tin của Người dùng chủ yếu phục vụ cho mục đích hỗ trợ, duy trì mối liên hệ với Người dùng như:

 1. 1. Duy trì liên lạc với người dùng, giải đáp các thắc mắc của Người dung liên quan đến Dịch vụ của Good Morning;

 2. 2. Gửi thư ngỏ, thư cảm ơn;

 3. 3. Thông báo đến người dung các Thông tin khuyến mại, quảng cáo hoặc cho các mục đích tiếp thị trực tiếp.

 4. 4. Đánh giá và phân tích thị trường, khách hàng, Dịch vụ của Good Morning;

 5. 5. Good Morning thu thập Thông tin để phục vụ cho các mục đích nâng cao chất lượng Dịch vụ như:

  1. a. Xác định người truy cập, website của Good Morning;

  2. b. Phân tích và tối ưu hóa các website của Good Morning;

 6. II. Phạm vi thu thập thông tin

1. Thông tin của người dùng mà Good Morning sẽ thu thập bao gồm:

a) Họ tên;

b) Số điện thoại;

c) Email;

d) Địa chỉ;

2. Cho từng, mục đích thu thập cụ thể khác, tùy từng thời điểm Good Morning có thể yêu cầu người dùng cung cấp thêm một số Thông tin nhằm đảm bảo việc sử dụng của chính người dùng hoặc đảm bảo sự liên hệ giữa Good Morning và người dùng được thông suốt, thuận tiện.

3. Đối với phạm vi thu thập Thông tin đề cập tại Chính sách này, người dùng tùy chọn việc cung cấp hoặc từ chối cung cấp Thông tin cho Good Morning.

 1. III. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

- Thông tin cá nhân của thành viên trên goodmorning.com.vn được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của goodmorning.com.vn. Việc thu thập & sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người dùng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân, goodmorning.com.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

- Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn của goodmorning.com.vn.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: